Handledning

Vildgåsen handleder både enskilda och grupper, t.ex. för att:

  • stödja enskild chef eller medarbetare
  • arbeta med processer eller metod i arbetsgrupper
  • stödja implementering av nya arbets- eller förhållningssätt som t.ex. lågaffektivt förhållningssätt och bemötande eller utomhuspedagogik

Handledningen kan ta avstamp i både vardag och variationer på oro, stress, kaos och kris. Handledningen kan vara mer eller mindre styrd. Handledningen kan röra sig från det utbildande till det rent navigerande eller faciliterande, där Vildgåsen enbart står för en ram eller struktur. Även tidsperspektivet kan variera, från enstaka eller fåtal träffar, till ett år eller halvår med regelbundna överenskomna tider.

Claes