Boktips: NeuroTribes

Just nu läser jag journalisten Steve Silbermans reportagebok ”NeuroTribes — the legacy of autism and the future of neurodiversity”. Det är en bra läsning.

Silberman beskriver kruxet autism och andra variationer på neurodiversitet med antropologisk precision. Det är en lättillgänglig och lättläst text som med respekt och ödmjukhet ger en saklig bild av ämnet. Spontant uppfattar jag det som en av de bättre böckerna jag läst om autism i skuggan av både psykologprogrammet, kurser i pedagogik med fokus på utsatthet och speciella behov, och regelrätt nyfiken fritidsläsning.

Claes

Läser: Nationalsocialismen

Jag öppnar posten medan barnen leker och maten jag fixar ska bli klar. Ögnar en bok som kom idag. Den tyske historikern Hans-Ulrich Wehlers (1931-2014) ”Nationalsocialismen” som gavs ut 2009 och nu ges ut på svenska av Daidalos förlag. Boken är baserad på ett större skriftserie där detta är den fjärde delen. Wehler tar sig an nazismen utifrån dels idéer om hur massrörelser får grogrund och växtkraft, dels Max Webers idé om karismatisk auktoritet med blicken fokuserad på Adolf Hitler.

Redan baksidestexten avslöjar slutsatsen att utan Hitler hade nazismen sannolikt inte slagit vare sig rot eller växt som den gjort.

Min fascination kring gränssnitten mellan den enskilda människans psykologi och såväl den biologiska grunden som de politiska, kulturella och existentiella yttringarna är obruten. Politisk psykologi fascinerar mig. Liksom arkeologi och historia. Jag är inte säker på att denna bok bjuder så mycket nytt — men igenkännandets glädje är också en glädje i sin egen rätt.

Claes

Välkommen!

Vildgåsen ändrar om lite i domäner, hänvisningar och hemsidans upplägg.

Kom tillbaka om ett tag och läs mer om hur Vildgåsen kan hjälpa dig med:

  • … att hantera hot, våld och konflikter
  • … att hantera kriser, kaos och katastrofer
  • … att använda natur, kultur och utomhuspedagogik i skola och behandling

Vildgåsen hjälper dig vare sig du arbetar inom byråkrati och administration, eller med äventyr och expeditioner, små barn eller fullvuxna.

Claes