Välkommen

Vildgåsen arbetar med både organisationer och enskilda. Utredning. Utbildning. Utveckling. Handledning. Behandling. Chefer, ledningsgrupper, arbetsgrupper, medarbetare och privatpersoner.

Svåra situationer. Kaos. Kris. Katastrof. Konflikt. Stress. Smärta. Sorg. Saknad. Skuld. Skam. Lidande. Rädsla. Oro. Ångest. Det är situationer där Vildgåsen kan hjälpa.

Vildgåsen erbjuder chefshandledning och handledning för arbetsgrupper. Utbildning och handledning i bl.a. riskanalys, krisberedskap, -ledning och -hantering.

Vildgåsen arbetar med samtal och psykologisk behandling utifrån metoder som t.ex. acceptance and committment therapy, compassion focused therapy och intensive short term psychodynamic therapy. Både det som förkortas KBT och PDT.

Varmt välkommen!

Claes