Boktips: Från storm till terror

Detta är en bra bok. Ann Enander är psykolog och har tidigare skrivit bl.a. MSBs uppdaterade text om människors förhållningssätt till risker och olyckor. ”Från storm till terror – individuella och kollektiva reaktioner vid samhällskriser” utgiven av Studentlitteratur är en bra skriven och tydlig introduktion till hur folk fungerar när samhället möter svårigheter. Det är en bok för allt från preppers till folk med ansvar, makt och mandat.

Omfattning och disposition

Boken är en liten kortfattad historia på knappa 140 sidor inklusive t.ex. referenslista och register. Respektive kapitel är på cirka 10 sidor. Efter två inledande kapitel kring samhället och människan så följer sex kapitel som i tur och ordning tar upp:

  • naturhändelser
  • akuta hotsituationer
  • smittspridning och pandemier
  • toxiska hot
  • sociala trauman i lokalsamhället
  • terror och krigshot

Ett kapitel med tankar inför framtida kriser avslutar boken.

Boken följer Stundetlitteraturs övriga utgivning och det är å ena sidan lätt att orientera sig i texten, samtidigt som den å andra sidan kan uppfattas som fantasilös och tråkig om man vill. Det saknas illustrationer i boken och det är möjligt att några figurer eller modeller hade kunna lyfta, tydliggöra eller hjälpa bokens budskap något. Samtidigt är boken enkelt skriven och lätt att ta till sig, även utan bilder.

Innehållet

För den som redan läst andra texter på temat så är boken en bra, enkel och tydlig uppdatering i ämnet. Enander gör ett bra jobb med att redovisa aktuell kunskap om kris, samhälle och människa och placera detta i både de vanliga scenarior som används och reflektera över kring andra händelseutvecklingar. Jag uppskattar särskilt hur Enander lyfter det som forskning visar gentemot vad media rapporterar, vad folks magkänslor, sunda förnuft eller folk- och populärpsykologin säger, och vad populärkulturen berättar. Det är sakliga och nyanserade resonemang om var vi står kunskapsmässigt kring sådant som panik, kaos plundring och socialt sönderfall.

Det är en textbok och inte en handbok, så den prepper eller stabschef som förväntar sig åtgärds- och checklistor, behöver läsa något annat eller börja arbeta själv. Samtidigt är boken såpass vardags-, verklighetsnära och konkret att de flesta med gymnasiekompetens sannolikt kan läsa boken med stor behållning (t.ex. parallellt med att ha tittat på en Hollywood-film-vilken-som-helst om någon kris, katastrof eller apokalyps och sedan jämföra i goda vänners lag med läskedryck och popcorn som förströelse).

Omdöme

Detta är en mycket bra grundbok både för den allmänt nyfikne och den som borde vara sakkunnig. Boken ger ett bra insteg till ämnet inklusive en vettig struktur kring människa, samhälle och typer av kriser – dessutom innebär referenslistan att det finns en veritabel guldgruva inmutad, uppsprängd och klar att utvinnas.

Claes

%d bloggare gillar detta: