Boktips: XBT Existentiell beteendeterapi – livet, döden och Skinner

Detta är en bok jag tyckte om redan i förväg. Av flera skäl. Möller och Petrini har skrivit bra tidigare. Existentiella frågor fascinerar mig. Det behavioristiska ansatsen förtjusar mig. Så jag bläddrade och lät mig förföras. Sedan tvingade jag mig att läsa med kritisk inre röst. Det är en bra bok.

I boken ges stort utrymme åt grundläggande behaviorism och beteendeanalys eller kontextuell psykologi om det begrepp känns bättre.  Mycket av boken är ekon, skåpmat eller repetition. Det är viktigt att veta. Det innebär att boken kan läsas av en nyfiken allmänhet eller nybörjare med behållning, och att den som är med i matchen kan ögna delar av boken. Det är inte konstigt, utan det är bara så det är.

Möller och Petrini vinnlägger sig om att redogöra för de teoretiska grunderna  på ett fint sätt som jag hoppas kan bidra till att nyansera myten om att behaviorism och beteendeterapi är en ytlig affär som reducerar människan och hennes tankar, känslor, handlingar och relationer till några banala pusselbitar, såsom genetik, epigenetik, beteende och symbolik, som i sin tur kan formuleras i matematik-lika formler. Heideggers idé om att vi kastas in i livet, Goffmans idé om stigma, Kabat-Zinns existentiella idé vart-du-än-går-är-du-där, Feldman Barretts idé om hur vi sätter ord på känslor, Biglans idé om pro- och antisociala grupper, och idén om den symboliska apan är några av de referenspunkter som används för att spänna ut duken för den existentiella målningen. Det blir en karta inspirerad av Heidegger över Throwness city. Den plats vi kastas in i och där vi lever våra liv intill döden.

XBT för in metaforen, kartan, över Throwness city som en bild eller modell som kompletterar den grundläggande modellen där en motiverande eller etablerande omständighet sätter stimuli, repsons och konsekvens i kontext. Det går att betrakta Throwness city som en utvidgad etablerande omständighet. Precis som andra metaforer har så klart Throwness city sina begränsningar, men det är en lättbegriplig metafor som omsätts upprepade gånger i boken och får en tydlig rational genom flera ritade (och ”pratade”) exempel.

Jag avskyr, eller har i alla fall väldigt svårt för, fackböcker där påhittade eller transkriberade dialoger används för att illustrera vad-det-nu-är. När jag först ögnade  XBT bläddrade jag helt sonika förbi dialogerna i boken, för de finns här också. När jag läste boken igen kom jag på mig själv med att hoppa över dialogerna så jag bromsade mig själv och tvingade mig att läsa dem. Jag tycker inte om dem. Men de fungerar. Poängerna går fram. Det är, hm, tillräckligt bra.

Jag tror att beskrivningen av förstärkning, försvagning och konsekvenser kunde skrivits lite tydligare. I boken används begreppet bestraffning istället för försvagning. Jag tror det kan bidra till att den förvirring som redan finns kring beteendeanalys i allmänhet och i synnerhet just detta med ”belöningar” och ”bestraffningar” samt ”konsekvenser” som fortsätter att störa ut sakliga samtal och saklig kritik kring både teori och metod. Mitt intryck är att folk i gemen och tyvärr ganska många som borde veta bättre har svårt att sortera de tre begreppen. Jag hade önskat att XBT på ett tydligare sätt hade förklarat t.ex. begreppet konsekvenser som jag uppfattar att många tolkar som ett slags resultat av just bestraffning (i vulgär bemärkelse) och sådant som gränssättning – och att konsekvenser också kan vara positivt laddat, gott och bra. Ni vet hur det kan låta på ledar- och debattsidor och i kommentarsfält på sociala medier: Det måste bli en konsekvens! i betydelsen att någon ska smaka riset (vilket iofs kan vara ett riktigt ordbruk då och då, men inte per se i detta fall).

Boken omfattar totalt dryga 260 sidor, har löpande referenser, bra referenslista (6 sidor), ett användbart register (7 sidor) och illustrationer i en grafiskt återhållen stil. Illustrationerna passar temat men kan nog uppfattas som livlösa och döda.

Jag tyckte om boken – den är utgiven av Natur & Kultur och kan köpas t.ex. från Adlibris eller Bokus.

Claes

%d bloggare gillar detta: