Läser: Nationalsocialismen

Jag öppnar posten medan barnen leker och maten jag fixar ska bli klar. Ögnar en bok som kom idag. Den tyske historikern Hans-Ulrich Wehlers (1931-2014) ”Nationalsocialismen” som gavs ut 2009 och nu ges ut på svenska av Daidalos förlag. Boken är baserad på ett större skriftserie där detta är den fjärde delen. Wehler tar sig an nazismen utifrån dels idéer om hur massrörelser får grogrund och växtkraft, dels Max Webers idé om karismatisk auktoritet med blicken fokuserad på Adolf Hitler.

Redan baksidestexten avslöjar slutsatsen att utan Hitler hade nazismen sannolikt inte slagit vare sig rot eller växt som den gjort.

Min fascination kring gränssnitten mellan den enskilda människans psykologi och såväl den biologiska grunden som de politiska, kulturella och existentiella yttringarna är obruten. Politisk psykologi fascinerar mig. Liksom arkeologi och historia. Jag är inte säker på att denna bok bjuder så mycket nytt — men igenkännandets glädje är också en glädje i sin egen rätt.

Claes

%d bloggare gillar detta: