Utbildning

Vildgåsen genomför föreläsningar, kurser och utbildningar i följande:

  • Ledarskap, medarbetarskap, grupper, samarbete, arbetsplatskonflikter och kommunikation
  • Operativ psykologi — att förebygga, hantera och lära av risker, kriser, kaos och katastrofer
  • Konflikthantering, samtalsteknik och självskydd vid svåra samtal, hot och våld
  • Utomhuspedagogik — natur, djur och friluftsliv som pedagogisk metod
  • Populärkultur som pedagogisk metod
  • Sagor, lek och (roll-) spel som pedagogisk metod
  • Kris- och katastrofhantering och zombieöverlevnad för barn, skolor, bibliotek, föreningar, familjer och den som vill vara beredd på det värsta.

Den röda tråden är mjuka kompetenser i hårda situationer, eller med andra ord hur människan, hennes beteenden och relationer fungerar och kan ges stöd och hjälp i både vardag och när situationer skaver, smärtar eller sårar.

Ett exempel på hårda situationer är sådant som väcker oro, ängslan och ångest, ett annat exempel är ensamhet, utanförskap, mobbing och konflikter, och ett tredje exempel kan vara möten med medmänniskor som har särskilda behov (där det ibland kan vara svårt att avgöra vem som har vilka behov liksom vem som skapar problem för vem).

Vildgåsens kompetens omfamnar både klassiska stora kriser och katastrofer när människor i grupp, organisation eller samhälle såras, skadas och dör, liksom de små kriserna och katastroferna där enskilda människor drabbas. Exempel på det förra kan vara att hantera hot, våld, brand, el- och vattenavbrott på en arbetsplats, medan exempel på det senare kan vara att uppleva sig utanför eller att möta medmänniskor med särskilda behov eller neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).

Claes