Reflektion: Ledarskap och mobbing

Tankar om att leda i svåra situationer

Jag är på gott och ont inte aktiv officer längre. Min identitet som officer och åren som anställd vid Norrlands dragonregemente (K4) och Arméns jägarbataljon (AJB)  har satt spår i hjärta, hjärna och händer. I känsla, tanke och praktisk handling.

Min fascination för människan och hennes förmåga att hantera svåra situationer fick mig att både bli jägarofficer och att läsa till psykolog.

Här är några tankar från en (f.d.) officer och psykolog om ledarskap i skuggan av mobbing på ett regemente:

Annat var det på min tid – då gjorde lumpen pojkar till män

Skulle någon anmäla mobbing hemma på jägarregementet i Arvidsjaur? Jag ser flera delningar och kommentarer i sociala medier där de värnpliktiga vid Ledningsregementet (LedR) i Enköping kallas för lättkränkta, sojapojkar, snöflingor, woke, gnälliga, svaga, barnsliga, simulanter, malajer, annat-var-det-på-min-tid, pojkar-ska-göras-till-män och liknande. Många ifrågasätter chefen för regementet (C LedR) och beslutet att tidigarelägga permissionen över helgerna med knappa tre dagar.

Skulle en jägarsoldat anmäla kränkningar och trakasserier

På frågan om någon hemma i Arvidsjaur skulle anmäla mobbing (det som grovt kallas kränkning i lagen) eller trakasserier (det som grovt kallas diskriminering i lagen) så vill jag tänka och svara så här:

Jägaren ska vara trevlig, tuff och tålig när andra inte orkar

”Ja. Det är det vi är utbildade och utbildar för. Att kunna fatta svåra beslut och göra sådant som är obehagligt. Sådant som kan väcka rädsla och feghet och som kräver mod. Vi ska vara de som tar täten och stöten vid hot mot grundläggande värden, hälsa och liv. Vi ska vara de 10% som inte faller för grupptrycket utan säger till och agerar mot fel. Precis som C LedR. Föregångsmän. Sådana som andra kan ta rygg på när det är farligt eller jävligt. Vi ska vara trevliga när andra inte vågar eller orkar. Vi ska vara tuffa och tåliga och garantera trygghet. Precis som C LedR. Föregångsmän.

Ju mer omtanke – desto mer jävlighet tål vi 

Många som inte har erfarenhet av t.ex. kriser, konflikter, katastrofer eller krig (eller för den skull någon variant av krävande militärtjänst vid t.ex. jägarförband) tror att omtanke utesluter obehag. Tvärtom. Ju mer omtanke desto mer obehag fungerar i utbildning och går att överleva i insats.

Ett ledarskap byggt på fruktan och utbildning byggd på hot, mobbing och trakasserier fungerar så klart. Precis som att misshandla barn fungerar i barnuppfostran. Det går att driva extremt långt. Men det är bräckligt och svagt mot både inre och yttre tryck.

Omtanke ger tuffare personer och patruller

Ett ledarskap byggt på omtanke och en utbildning byggd på varm, torr, mätt och glad där man successivt kan utsättas för allt extremare påfrestningar där man får hantera kall, blöt, hungrig och stress, smärta, sorg, saknad och annat är effektivare.

Det går utbilda med både fysiska och psykiska utmaningar. Att möta t.ex. törst, hunger, trötthet, oro, rädsla, ångest och ändå lösa uppgiften. Det går att öva människor att möta och hantera hån, häckel och hetsjakt i t.ex. fångenskap, förhör och flykt. Det blir effektivare med professionell pedagogik utan pennalism.

Det går utmärkt att vara snäll och omtänksam och visa det i praktisk handling, samtidigt som man successivt utsätter truppen för extrema påfrestningar och bygger tålighet och tuffhet på riktigt. Förtroende, tillit och omtanke ger tryggare, tåligare och tuffare personer och patruller, effektivare enskilda och enheter.

Jägaren skulle gett Patton svar på tal 1943

Jag vill ju att detta ska vara självklart för mig liksom för alla andra som tjänstgjort vid ett jägarförband. I Kiruna. I Arvidsjaur. På Rindö. I Karlsborg. På annan plats. Vi är de som skulle gett Patton en smäll på käften och golvat honom när han slog till en soldat med PTSD och häcklande kallade honom feg. Vi är de som inte skulle lurats av Ash experiment med olika långa stickor, Zimbardos fängelseexperiment eller Milgrams experiment med elchocker.

Vi är bättre. Vi kan mer. Vi vill mer.

Texten publicerades tidigare parallellt som ett delvis annorlunda formulerat inlägg i en sluten grupp på Facebook där f.d. jägarsoldater i huvudsak ifrågasatte både de värnpliktiga och regementsledningen, samt på Facebook och LinkedIn. Underrubriker har lagts till. Inledningen är hämtad från delningen från mina personliga sidor.

%d bloggare gillar detta: