Tips: Chock — att hantera rädsla

Nu är det några skälvande timmar kvar av gräsrotsfinansieringen av rollspelet Chock — åter från graven på Kickstarter.

Passa på att backa Chock och öka dina möjligheter att hantera kamp- och flyktresponsen, att inte paralyseras av skräck, utan att agera klokt när den lilla eller stora katastrofen griper tag.

Sociala berättelser såsom fältövningar, muntliga stridsövningar, stabsövningar, desktopövningar, att ritprata och att spela olika slags rollspel är en effektiv metod att öva sig att hantera det okända och svårförutsedda i allmänhet och mjuka färdigheter såsom ångestreglering, stresshantering, beslutsfattande, kommunikation, samarbete och liknande i synnerhet. Beroende på spel kan olika vikt läggas vid hårda respektive mjuka färdigheter, där de hårda färdigheterna rör att kunna hantera teknik och utrustning samt omsätta planer, medan de mjuka färdigheterna rör den enskilde, relationen till andra och samspelet människa, teknik och organisation.

Sociala berättelser och rollspel ligger mycket nära drama och sagor, myter och legender. Liksom leken — som är en av de effektivaste formerna för lärande. Ett konkret exempel på rollspel och sagans makt är det stora rollspel eller lajv som brukar kallas ”lumpen” och alla s.k. ”lumparhistorier”.

Att berättelser har makt är lätt att förstå. Ägna alla sagor, myter och legender en tanke. Tänk på vilket inflytande religioner haft genom människans historia och reflektera över de summor som filmer och tv-serier omsätter.

Rädsla är en av de grundläggande känslorna — och den kan ställa till en del för oss, t.ex. när den antar fobiska dimensioner eller i form av panikångest. Samtidigt kan rädslan ge nerv och spänning som kittlar, såsom när vi läser eller tittar på Stephen Kings Det.

Att möta och successivt vänja kroppen vid utmaningar och svårigheter är ett sätt att minska problem som triggas och kunna hantera liv, lidande, lycka och olycka. Det är min gissning att rollspel, både som nytta och nöje, är ett ofta underskattat verktyg att i lugn och ro öva sig på att tackla problem och motgångar.

Passa på att backa Chock — åter från graven — öka dina möjligheter att hantera kamp- och flyktresponsen, att inte paralyseras av skräck, utan att agera klokt när den lilla eller stora katastrofen griper tag.

Hör av dig så berättar och visar jag hur rollspel kan användas både professionellt i behandling och utbildning, och för nöjes skull!

Claes

%d bloggare gillar detta: