Behandling

Jag hjälper dig att hantera stress, oro och ångest, när livet skaver och smärta, sorg och saknad tar över, när lusten att leva minskar och lidandet tar över. Jag arbetar med barn, unga och vuxna, och är van vid att arbeta med både personer som känner sig som folk tycks vara mest och personer som bemöts eller känner sig annorlunda, udda eller exkluderade.

Min utbildning omfattar både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). De metoder jag använder är framför allt intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP), compassion focused therapy (CFT) och acceptance and committment therapy (ACT).

Jag arbetar gärna med kultur och natur som stöd i behandling, t.ex. med biblioterapi, att måla och skriva, och att vara i naturen (natur-, äventyrs- och friluftsterapi).

I ett första samtal får du möjlighet och hjälp att både prata fritt och att beskriva din situation och ditt problem, och så hjälps vi åt att planera framåt, så att du får den hjälp och det stöd du behöver. Ibland är ett samtal tillräckligt, ibland några samtal under några veckor, och ibland enstaka samtal under några månader.

Det viktiga är att du får stöd att leva ditt liv.

Claes