Om Vildgåsen

Välkommen till Vildgåsen!

Vildgåsen arbetar med särskilt fokus på människan, gruppen och organisationen i motgångar, vid problem och när det blir svårt eller farligt.

Namnet ”Vildgåsen” är hämtat från fascinationen kring sagan om Akka i Selma Lagerlöfs geografibok, från berättelser om hur gäss leder och samarbetar, och från ett barndomsminne av boken och filmen där ett antal f.d. militärer rättrådigt ger sig i kast med att störta en diktatur och rädda en demokrati (en anspelning på 1700-talets f.d. yrkesmilitärer från framför allt Irland som efter avslutad sold omsatte sina kunskaper och färdigheter, på gott och ont, i det civila livet).

Jag har skrivit mer om mig själv till tidningen Svensk Bokhandels debutantporträtt som finns här, inför publiceringen av min faktabok om krisberedskap för barn som heter ”Bli en zombieöverlevnadsexpert”.

Några ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är:

  • Ledarskap, medarbetarskap och grupper i svåra situationer både till vardags och vid allvarliga händelser i kris och kaos — från svåra samtal i vardagen, via grupprocesser, arbetsmiljö och förändring, till att förebygga, hantera och lära av risker, kriser och olycksfall
  • Säkerhet och överlevnad inklusive risk- och sårbarhetsanalys, krishantering och -ledning,  hemberedskap, friluftssäkerhet och friluftsteknik, akut omhändertagande, liksom de ämnen som idag brukar kallas vildmarks- eller expeditionsmedicin, prepping och bushcraft
  • Lågaffektivt förhållningssätt och bemötande vid utmanande och problemskapande beteende
  • Konflikthantering, samtalsteknik och självskydd vid risker, hot och våld
  • Lärande och lek med natur och kultur som verktyg inom t.ex. förskola, skola, fritidshem och behandling — med särskilt fokus på mötet med personer med neuropsykiatriska variationer och hinder

Välkommen att höra av dig!

Claes

claes [at] wildgoose [punkt] se