Om Vildgåsen

Välkommen till Vildgåsen!

Från och med januari 2021 till februari 2022 tar jag inte emot handledningsuppdrag och enskilda klienter. Jag åtar mig enstaka föreläsningar och bokprat. Under våren 2022 planerar jag att ta emot fler handledningsuppdrag och patienter. 

På den här hemsidan blandar och bjuder jag på både personliga och professionella reflektioner med blogginlägg och delningar på sociala medier, och du hittar information om vad jag gör både privat och profesionellt.

Vildgåsen kan detta med att leka, lära, leda, läka och (över-) leva!

Vildgåsen är namnet på både bloggen och ett konsultföretag som arbetar med arbets- och organisationspsykologi och utomhuspedagogik, med särskilt fokus på människan, gruppen och organisationen i motgångar, vid problem och när det blir svårt eller farligt. Jag använder min bakgrund som yrkesofficer, expert och chef både militärt och civilt med spets inom psykologi och pedagogik för att utbilda och handleda.

Namnet ”Vildgåsen” är hämtat från fascinationen kring sagan om Akka i Selma Lagerlöfs geografibok, från berättelser om hur gäss leder och samarbetar, och från ett barndomsminne av boken och filmen där ett antal f.d. militärer rättrådigt ger sig i kast med att störta en diktatur och rädda en demokrati (en anspelning på 1700-talets f.d. yrkesmilitärer från framför allt Irland som efter avslutad sold omsatte sina kunskaper och färdigheter, på gott och ont, i det civila livet).

Jag har skrivit mer om mig själv till tidningen Svensk Bokhandels debutantporträtt som finns här (och min första bok är en faktabok om krisberedskap för barn som heter ”Bli en zombieöverlevnadsexpert” och finns att läsa om här!).

Några ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är:

  • Ledarskap, medarbetarskap och grupper i svåra situationer både till vardags och vid allvarliga händelser i kris och kaos — från svåra samtal i vardagen, via grupprocesser, arbetsmiljö och förändring, till att förebygga, hantera och lära av risker, kriser och olycksfall
  • Säkerhet och överlevnad inklusive kris- och hemberedskap, friluftssäkerhet och friluftsteknik, akut omhändertagande, liksom de ämnen som idag brukar kallas vildmarks- eller expeditionsmedicin, prepping och bushcraft.
  • Lågaffektivt förhållningssätt och bemötande vid utmanande och problemskapande beteende
  • Konflikthantering, samtalsteknik och självskydd vid risker, hot och våld
  • Lärande och lek med natur och kultur som verktyg inom t.ex. förskola, skola, fritidshem och behandling — med särskilt fokus på mötet med personer med neuropsykiatriska variationer och hinder

Åren som jägarofficer hemma i Sverige, åren som sakkunnig och chef i utlandstjänst, åren som chef i civila myndigheter, och spetsen med utomhuspedagogik och psykologprogrammet, har gett mig en stabil grund att hjälpa och stödja andra i frågor om att lära och leda i svåra situationer både till vardags och vid allvarliga händelser.

Välkommen att höra av dig!

Claes

claes [at] wildgoose [punkt] se