Om Vildgåsen

Välkommen till Vildgåsen!

Jag heter Claes Tovetjärn, är legitimerad psykolog och arbetar med både arbetsplatser och privatpersoner. Jag handleder chefer, utvecklar ledningsgrupper och arbetslag, stödjer vid kris och behandlar, utbildar och handleder i svåra situationer.

Namnet ”Vildgåsen” är hämtat från fascinationen kring sagan om Akka i Selma Lagerlöfs geografibok, från berättelser om hur gäss leder och samarbetar, och från ett barndomsminne av boken och filmen där ett antal f.d. militärer rättrådigt ger sig i kast med att störta en diktatur och rädda en demokrati (en anspelning på 1700-talets f.d. yrkesmilitärer från framför allt Irland som efter avslutad sold omsatte sina kunskaper och färdigheter, på gott och ont, i det civila livet).

Jag har skrivit mer om mig själv till tidningen Svensk Bokhandels debutantporträtt som finns här (och min första bok är en faktabok om krisberedskap för barn som heter ”Bli en zombieöverlevnadsexpert” och finns att läsa om här!).

Några ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är:

 • Ledarskap, medarbetarskap och grupper i svåra situationer både till vardags och vid allvarliga händelser i kris och kaos — från svåra samtal i vardagen, via grupprocesser, arbetsmiljö och förändring, till att förebygga, hantera och lära av risker, kriser och olycksfall
 • Säkerhet och överlevnad inklusive kris- och hemberedskap, friluftssäkerhet och friluftsteknik, akut omhändertagande, liksom de ämnen som idag brukar kallas vildmarks- eller expeditionsmedicin, prepping och bushcraft
 • Konflikthantering, samtalsteknik och självskydd vid risker, hot och våld
 • Lärande och lek med natur och kultur som verktyg inom t.ex. förskola, skola, fritidshem och behandling — med särskilt fokus på mötet med personer med neuropsykiatriska variationer och hinder

Åren som jägarofficer hemma i Sverige, åren som sakkunnig och chef i utlandstjänst, åren som chef i civila myndigheter, och spetsen med utomhuspedagogik och psykologprogrammet, har gett mig en stabil grund att hjälpa och stödja andra i frågor om att lära och leda i svåra situationer både till vardags och vid allvarliga händelser.

Välkommen att höra av dig!

Claes

claes [at] wildgoose [punkt] se

Utbildning

Vildgåsen genomför föreläsningar, kurser och utbildningar i följande:

 • Ledarskap, medarbetarskap, grupper, samarbete, arbetsplatskonflikter och kommunikation
 • Operativ psykologi — att förebygga, hantera och lära av risker, kriser, kaos och katastrofer
 • Konflikthantering, samtalsteknik och självskydd vid hot och våld
 • Utomhuspedagogik — natur, djur och friluftsliv som pedagogisk metod
 • Populärkultur som pedagogisk metod
 • Sagor, lek och (roll-) spel som pedagogisk metod
 • Zombieöverlevnad, kris- och katastrofhantering för barn, skola, familjer och den som vill vara beredd på det värsta.

Den röda tråden är mjuka kompetenser i hårda situationer, eller med andra ord hur människan, hennes beteenden och relationer fungerar och kan ges stöd och hjälp i både vardag och när situationer skaver, smärtar eller sårar.

Ett exempel på hårda situationer är sådant som väcker oro, ängslan och ångest, ett annat exempel är ensamhet, utanförskap, mobbing och konflikter, och ett tredje exempel kan vara möten med medmänniskor som har särskilda behov (där det ibland kan vara svårt att avgöra vem som har vilka behov liksom vem som skapar problem för vem).

Vildgåsens kompetens omfamnar både klassiska stora kriser och katastrofer när människor i grupp, organisation eller samhälle såras, skadas och dör, liksom de små kriserna och katastroferna där enskilda människor drabbas. Exempel på det förra kan vara att hantera hot, våld, brand, el- och vattenavbrott på en arbetsplats, medan exempel på det senare kan vara att uppleva sig utanför eller att möta medmänniskor med särskilda behov eller neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).

Claes

Handledning

Vildgåsen handleder både enskilda och grupper, t.ex. för att:

 • stödja enskild chef eller medarbetare
 • arbeta med processer eller metod i arbetsgrupper
 • stödja implementering av nya arbetsmetoder eller förhållningssätt

Handledningen kan ta avstamp i både vardag och variationer på oro, stress, kaos och kris. Handledningen kan vara mer eller mindre styrd. Handledningen kan röra sig från det utbildande till det rent navigerande eller faciliterande, där Vildgåsen enbart står för en ram eller struktur. Även tidsperspektivet kan variera, från enstaka eller fåtal träffar, till ett år eller halvår med regelbundna överenskomna tider.

Claes

Behandling

Jag hjälper dig att hantera bl.a. stress, oro och ångest, när livet skaver och smärta, sorg och saknad tar över, när lusten att leva minskar och lidandet dominerar. Jag arbetar med barn, unga och vuxna, och är van vid att arbeta med både personer som känner sig som folk tycks vara mest och personer som bemöts eller känner sig annorlunda, udda eller exkluderade.

Min utbildning omfattar bl.a. både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). De metoder jag använder är framför allt intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP), compassion focused therapy (CFT) och acceptance and committment therapy (ACT).

Jag arbetar gärna med kultur och natur som stöd i behandling, t.ex. med biblioterapi, att måla och skriva, och att vara i naturen (natur-, äventyrs- och friluftsterapi).

I ett första samtal får du möjlighet och hjälp att både prata fritt och att beskriva din situation och ditt problem, och så hjälps vi åt att planera framåt, så att du får den hjälp och det stöd du behöver. Ibland är ett samtal tillräckligt, ibland några samtal under några veckor, och ibland enstaka samtal under några månader.

Det viktiga är att du får stöd att leva ditt liv.

Claes

Kontakt

Du når mig enklast på claes [at] wildgoose [punkt] se men du kan också ta kontakt via Facebook eller LinkedIn.

Claes