Läser: Testosteron rex — myten om våra könade hjärnor

Cordelia Fine är professor i psykologi vid University of Melbourne och hennes ”Testosterone Rex. Unmaking the Myths of Our Gendered Minds” har precis kommit ut på svenska hos Daidalos förlag. Boken fick 2017 års Royal Society Science Book Prize för årets bästa vetenskapsbok.

Fines bok är indelad i tre delar med underkapitel. Del ett med rubriken Dåtid omfattar kapitlrubrikerna ”Flugfantasier”, ”Ett hundra barn?” Och ”En ny inställning till sex”. Del två med rubriken Samtid omfattar kapitelrubrikerna ”Varför kan inte kvinnor vara lite mer som män”, ”Fallskärmshoppande panelhönor”, ”T-rex hormonella essens” och ”Myten om Lehman Sisters”. Del tre med rubriken Framtid omfattar kapitlet ”Vale rex”. Referenserna anges med hänvisning till noter organiserade i delar och kapitel längst bak i boken.

Jag har ögnat boken och uppfattar att några av Fines poänger är att naturvetenskapliga fakta (om det nu är fakta, för emellanåt kan det vara varianter av storytelling) inte är normativa utan deskriptiva, att sociobiologiska (aka evolutionspsykologiska) fakta inte är normativa utan deskriptiva, att evolutionsbiologin rymmer en anmärkningsvärd mångfald vad gäller t.ex. sexuella beteenden såsom reproduktion. Mitt intryck är att Fine ger sig i kast med att försöka klä av eller debunka populistiska myter och missuppfattningar om manligt respektive kvinnligt — sådana bilder som sprids med välgrundad men extrapolerad statistik som påtvingas individen och klibbar fast i colorerad veckopress, på debattsidor, i kommentarsfält på sociala medier och i hemmets olika vrår.

Det är för länge sedan jag studerade evolutionspsykologi liksom kön och genus på allvar, för att jag spontant ska kunna ha en kvalificerad uppfattning om kvalitén på Fines text. Noterna blandar dock olika slags referenser högt och lågt, även om flertalet källor är vetenskapliga artiklar.

Fine anför ny evolutionsvetenskaplig forskning för att debunka eller uppdatera gamla föreställningar och i stället visa på hur mångfacetterad den bio-psyko-sociala grunden är. Hormon (i synnerhet det ofta anförda testosteronet) sätts i sammanhang där både beteende (tankar, känslor, handlingar och relationer) och kontext ges utrymme.

Det lilla jag har läst ger vid handen att det är en enkelt skriven och lättillgänglig bok.

Återstår att läsa boken.

Claes