En meningslös död

Denna dödsskjutning var meningslös och bara sorglig.

Idag är det 28 årsedan den värnpliktige jägaraspiranten Thomas Blaschke dog i en skjutolycka vid en av skjutplatserna på skjutfältet strax söder om dåvarande Norrlands dragonregementes (K 4) förläggning i Arvidsjaur.

Det finns många personer som förlorat sitt liv i jobbet med att värna vårt land. Utan att ge sig hän ett vulgärt idoliserande av de döda eller ett hyllande av döden, så förtjänar de vår respekt och samhällets tack.

Vi borde bli ännu bättre på att visa respekt för den som skadas och dör i tjänsten för vårt land, liksom att omhänderta de överlevande och lära av erfarenheterna, tänker jag.

Claes

Barn på flykt — förslag på vad Vildgåsen kan stödja dig med!

Möter du barn i skuggan av flykt, migration och asylprocessen?

Barn på flykt, i asylprocessen och längs uppförsbackar på väg in i det svenska samhället är en av de utsatta grupper jag kan bäst. Min erfarenhet omfattar: arbete på fältet i utlandstjänst i skuggan av krig, kravaller och konflikter; akademisk skärpa i klinisk psykologi, pedagogik och folkhälsovetenskap; och yrkesverksamhet inom bl.a. skola och socialtjänst. Jag utbildar och handleder personal inom utbildning och behandling i frågor om t.ex.:

  • stress, sårbarhet och motståndskraft
  • krisstöd
  • bemötande och samtalsteknik
  • utmanande beteenden, hot och våld
  • omhändertagande av kollegor och egen personal

Att leka och läsa är två exempel på verktyg för att leda, lära, läka och leva. Utöver att utbilda och handleda personal så hjälper jag även förskolor och skolor med samtal, spel och andra sessioner för barn- och elevgrupper där barn, migration, flykt och barnkonventionen är i brännpunkten.

Verkar det intressant? Hör av dig till claes [at] wildgoose [punkt] se så hittar vi en väg framåt!

Claes