Ögnat: Krishantering i praktiken

Efter att ha lyssnat på en paneldebatt om samhällsberedskap så lånade jag och ögnade boken Krishantering i praktiken från Studentlitteraturs display under en konferens om lågaffektivt bemötande. Det är en bra grundbok.

Bokens första fyra kapitel definierar kriser och beskriver organisationer för att möta och hantera kriser samt enkla grunder i stabsarbete och kommunikation. Därefter följer fyra kapitel som beskriver dels hur enskilda individer kan stödjas i akut kris, dels hur grupper kan stödjas, dels hur det är att arbeta som professionell respektive frivillig i kris. Ett kapitel ägnas åt hur krisorganisationer avslutas. De tre sista kapitlen beskriver grunder i att lära av erfarenheter efter kriser liksom att öva på att möta kriser och något om arbete med beredskapsplaner.

Det är en i raden av titlar på temat och boken är som sagt en bra grundbok eller ett bra insteg — med något större fokus på arbetsliv och organisationer, än enskilda individer och grupper. På organisationsnivå fångar boken hela förloppet från att inget hänt, via kris, till efterarbete med avveckling av krisorganisation jämte lärande. På individnivå är boken begränsad till det urakuta skedet. Samhällsnivån är utelämnad helt.

Jag kan ha ögnat slarvigt och missat något (det ligger i ögnandets natur).

Boken är utgiven 2017 på Studentlitteratur och skriven av Karin Hugelius och Jan Tapani. Du kan köpa boken på t.ex. Adlibris och Bokus.

Tack för lånet!

Claes

%d bloggare gillar detta: